projit ab
Om oss

OM OSS

Vi är ett  team av byggnadsingenjörer som brinner för vårt arbete.  Det är vår samlade erfarenhet och kompetens vi erbjuder våra kunder

VÅR IDÉ

Vi arbetar med uppdragen i våra egna lokaler och kan på så sätt utnyttja varandras erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Vi har “högt i tak” och ett öppet gruppklimat som främjar att kunskap sprids snabbt och prestigelöst. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och är vana att snabbt ta oss till våra beställare.

På projit brinner vi för arkitekturen och projekten. Men det är viktigt att bryta arbetets vardag och göra andra saker. Därför gör vi aktiviteter med vårt team som är utanför byggbranschens ramar. Det stärker gruppen och gör oss tryggare i vårt arbete


projit Gasellföretag


Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven, projit är ett av dessa.


Kriterier för att bli ett Gasellföretag är bland annat att man har en omsättning som överstiger 10 Mkr, har minst tio anställda, har under de senaste tre åren minst fördubblat sin omsättning, har i allt väsentligt vuxit organiskt och har sunda finanser.

VÅR VISION

Genom ett aktivt deltagande i våra projekt ska vi leverera ett professionellt underlag i byggprojektets alla skeden. Från tidiga skisser till genomförandehandling.


Vi ska dessutom

Skapa den bästa tänkbara miljön för att vidareutveckla ingenjörsrollen inom arkitektur.

Skapa en plattform för att lära av varandra och sprida kunskapen vidare.

Skapa möjlighet för engagerade personer att påverka både projekt och sin egen utveckling.
START ÅR 2000


PROJIT AB

projit AB startades i januari 2000 genom en sammanslagning av K Thomasson Ingenjörsfirma och BIT Ingenjörsbyrå.

Delägarna Peter Bergvall och Kenth Thomasson är båda byggnadsingenjörer och har lång erfarenhet av byggprojektering riktad mot Arkitekter och beställare.