Vad vi gör

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Kv Klacken - PEAB

arkitekt Nyréns


Med avstamp i Systemhandlingar har projit medverkat som arkitekt i projekteringen av Bygghandlingar. Arbetet har utförts i Revit och innehåller alla delar av ett projekt.


Beställare PEAB

79&Park - Oscar Properties

arkitekt BIG | Bjarke Ingels Group


I Oscar Properties bostadsprojekt 79&Park på Gärdet i Stockholm har vi medverkat i rollen som utförandearkitekt för insidan av huset.

Arbetet har varit inriktat på anpassning av planer med hänsyn till svenska krav och normer, uppställningar huskomplettering, inv trappor, detaljer mm. Arbetet har utförts i FU och BH skeden.


Beställare Oscar Properties Bygg

vi hjälper arkitekten.